ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2

You are here: Home - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 03/12/2009: «ΤΟ METALMANU ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ»

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών για λογαριασμό της Μορφωτικής και Αναπτυξιακής Πρωτοβουλίας που έχουν συγκροτήσει οκτώ μεγάλα ιδρύματα της χώρας , προκύπτει το συμπέρασμα ότι για τους πτυχιούχους των ΑΕΙ και ΤΕΙ οι προοπτικές στην αγορά εργασίας παραμένουν δυσμενείς.. Από την έρευνα επίσης προκύπτει ότι ο δημόσιος τομέας εμφανίζεται να είναι ο καλύτερος εργοδότης στη χώρα μας . Τα ποσοστά της ανεργίας κυμαίνονται μεταξύ 25% και 30% και το δημόσιο δεν απορροφά πτυχιούχους ενώ την ίδια στιγμή οι αποδοχές είναι υψηλότερες σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα. Το πτυχίο δεν είναι πάντα το βασικό εφόδιο για την απασχόληση των πτυχιούχων, αφού ένα μεγάλο ποσοστό των ιδιωτικών επιχειρήσεων προτάσσουν στις απαιτήσεις τους τις ικανότητες και δεξιότητες των υποψηφίων. Σημαντικότερος παράγοντας για την αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων εργαζομένων είναι η προσωπικότητα.

Ακόμη, παρά την αυξημένη προσφορά εργασίας πτυχιούχων, ένα μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων αντιμετωπίζει δυσχέρειες στην εξεύρεση των κατάλληλων πτυχιούχων. Οι συχνότερα αναφερόμενοι λόγοι είναι η έλλειψη συγκεκριμένης επαγγελματικής εμπειρίας και ο μικρός αριθμός κατάλληλων υποψηφίων.(εφημερίδα το Βήμα)

Σε αυτήν την έρευνα «απαντά» ο Συνεργατικός Σχηματισμός Μετάλλου Δυτικής Μακεδονίας «Metalmanu». Ένας από τους στόχους του είναι η αύξηση της παραγωγικότητας και της απασχόλησης. Η συνεργασία του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας με τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν της στο Metalmanu είχε θετικά αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, δεκαπέντε απόφοιτοι του ιδρύματος προσλήφθηκαν από την ΤΕΚ ΕΠΕ για ιδιαίτερα εξειδικευμένη απασχόληση. Η σύμβαση εργασίας που υπογράφηκε προβλέπει 6μηνη εκπαίδευση στις εγκαταστάσεις τις Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ) στην Τανάγρα Αττικής, στο σχεδιασμό και την κατασκευή θυρών μεγάλων διαστάσεων για μεταγωγικά αεροσκάφη. Στη συνέχεια οι εκπαιδευμένοι θα απασχοληθούν στις εγκαταστάσεις της ΤΕΚ-ΕΠΕ στον Περδίκκα Πτολεμαΐδας. Η συνολική διάρκεια του έργου είναι 5 έτη με δυνατότητα παράτασης σε άλλα σχετικά αντικείμενα.

Η συνεργασία αυτή με την ΕΑΒ, αποτελεί σημείο αναφοράς για μελλοντικές δράσεις και σε άλλες επιχειρήσεις ή οργανισμούς, με τους αποφοίτους του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, δίνοντας έτσι την δυνατότητα να ενισχύονται οι επιχειρήσεις τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα με καταρτισμένους επαγγελματικά αποφοίτους.

aner

Back to top