ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 8

You are here: Home - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 8

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 09/06/2010: «ΔΙΑΦΩΤΙΣΤΙΚΗ Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ METALMANU ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ CE»

Την τρίτη συνάντηση πραγματοποίησε την Τετάρτη 9 Ιουνίου 2010 ο Συνεργατικός Σχηματισμός Μετάλλου «metalmanu» με τους επιχειρηματίες μετάλλου της Δυτικής Μακεδονίας σε ημερίδα με θέμα «Πιστοποίηση CE» στο Αμφιθέατρο «Σπύρος Αρσένης» του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Κατά την έναρξη ο Υπεύθυνος του cluster Δρ. Στέργιος Μαρόπουλος έκανε μια μικρή ανασκόπηση της πορείας του metalmanu και στις πρόσφατες δράσεις οι οποίες αφορούν στην έγκριση χρηματοδότησης Εργαστηρίων metalmanu (ΕΣΠΑ), στην έγκριση χρηματοδότησης Εργαστηρίου Πιστοποίησης Κουφωμάτων (Τοπικός Πόρος Ανάπτυξης), σημειώνοντας ιδιαίτερα, το προσωπικό ενδιαφέρον και τη συνεισφορά του Νομάρχη Κοζάνης κ. Γιώργου Δακή στη χρηματοδότηση του εργαστηρίου αυτού, τη συμμετοχή σε συνέδρια και εκθέσεις καθώς και την ένταξη σε επιχειρησιακά προγράμματα όπως «Υποστήριξη νέων επιχειρήσεων για δραστηριότητες έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης» «Πράσινη Επιχείρηση».

Στόχος της ημερίδας αυτής και μια από τις δράσεις του cluster είναι αυτή της πιστοποίησης επιχειρήσεων με σήμανση CE. Ο κ. Μαρόπουλος ενημέρωσε για τα εργαστήρια Μηχανικών Δοκιμών, Χημικών Αναλύσεων, Μη-Καταστροφικού Ελέγχου που λειτουργούν στο «metalmanu» και ιδιαίτερα για το Εργαστήριο Κουφωμάτων εξοπλισμένο για να κάνει έλεγχο σε :
· Ανεμοπερατότητα
· Υδατοστεγανότητα
· Ανεμοπίεση

Τα θέματα που ανέπτυξαν οι δύο εισηγητές, ο κ. Γιώργος Νταλός Αν. Καθηγητής του ΤΕΙ Λάρισας και Δ/ντης του cluster ξύλου και επίπλου στην Καρδίτσα, αντίστοιχου του metalmanu, με θέμα «Η σήμανση CE» και ο κ. Θεόδωρος Πάνου Προϊστάμενος Τμήματος Δομικών Υλικών & Κατασκευών, Διεύθυνση Τυποποίησης, Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) με θέμα «Η νομοθεσία CE κουφωμάτων και δομικών προϊόντων» ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα για τους επιχειρηματίες.

Συγκεκριμένα ο κ. Νταλός αναφέρθηκε αρχικά στην «Νέα προσέγγιση» για τα πρότυπα όπου οι Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί Τυποποιήσεως (CEN, CENELEC και ETSI) συντάσσουν τα εναρμονισμένα πρότυπα, και την συμμόρφωση προς αυτά τα πρότυπα καθώς και την εποπτεία πλέον της Αγοράς από τις δημόσιες αρχές.

Η σήμανση συμμόρφωσης CE ως όρος σημαίνει: Γαλλικά: Conformité Européenne – Αγγλικά: European Conformity.
Επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση ενός προϊόντος προς τις κοινοτικές απαιτήσεις που βαρύνουν τον κατασκευαστή του προϊόντος αυτού. Υποδεικνύει ότι το προϊόν είναι σύμφωνο προς όλες τις κοινοτικές διατάξεις που προβλέπουν την εναπόθεσή του CE δεν είναι σήμανση ποιότητας αλλά, αποδεικνύει ότι ο κατασκευαστής έχει λάβει υπόψη του όλο το νομοθετικό πλαίσιο, σημαίνει συμμόρφωση με τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα ή τις ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις
Η σήμανση CE τοποθετείται από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του στις συσκευές ή τα προϊόντα, αν αυτό δεν είναι εφικτό, στη συσκευασία, στις οδηγίες χρήσης ή στο πιστοποιητικό εγγύησης (με αυτή τη σειρά προτεραιότητας). εμφανώς, ευανάγνωστα και ανεξίτηλα
Σήµερα η σήμανση πιστότητας CE αποτελεί µονόδροµο για τα προϊόντα τα οποία υπάγονται σε απαιτήσεις αντιστοίχων Οδηγιών, δεδοµένου ότι µετά το πέρας της περιόδου εφαρµογής της εκάστοτε οδηγίας, προϊόν που υπάγεται σε αυτή αλλά δεν έχει συµµορφωθεί µε αυτή, απαγορεύεται να τίθεται σε κυκλοφορία στη χώρα παραγωγής του, πολύ δε περισσότερο να εξάγεται από αυτήν σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι παραβάτες κατασκευαστές κινδυνεύουν µε αυστηρά πρόστιµα από τις αρµόδιες κρατικές αρχές».

Ο κ. Νταλός αναφέρθηκε στις «Οδηγίες Τεχνικής Εναρμόνισης» κείμενα τα οποία εκπονούνται από τις υπηρεσίες της Κοινότητας στα «Προϊόντα που αφορά η σήμανση CE, από ποιόν τίθεται η σήμανση CE και πότε, στους Κοινοποιημένους Οργανισμούς, στις ενότητες για την αξιολόγηση της πιστότητας» «H σήμανση συμμόρφωσης CE πρέπει ν’ αποτελείται απ’ τ’ αρχικά ‘CE’ ακολουθώντας τη φόρμα της σχετικής εικόνας.

CE

Το πρόγραμμα πιστοποίησης CE, περιληπτικά, αποτελείται από τα ακόλουθα στάδια:
1. Δήλωση συμμόρφωσης
2. Εργαστηριακοί Έλεγχοι Συμμόρφωσης
3. Δήλωση συμμόρφωσης
4. Εργαστηριακοί Έλεγχοι Συμμόρφωσης
5. Τεχνικός Φάκελος
6. Εγχειρίδιο Χρήστη αναφέροντας χαρακτηριστικά, ένα παράδειγμα για Μηχάνημα επεξεργασίας ξύλου και τις ιδιότητες που γενικά εξετάζονται σε ένα προϊόν.

Επισήμανε ότι το CE marking δεν είναι σήμα ποιότητας, αλλά υποδηλώνει ασφάλεια, υγιεινή, προστασία περιβάλλοντος, την τυποποιημένη παραγωγική διαδικασία κλπ.

Αναφέρθηκε επίσης στο «Τι κάνω για να αποκτήσω το CE marking» τον χρόνο ισχύς του , το κόστος και το ποιος το κάνει. (Η ίδια η επιχείρηση, το Γραφείο συμβούλων διαπίστευσης και ο Κοινοποιημένος Οργανισμός (Notified Body)».

Ο κ. Θεόδωρος Πάνου Προϊστάμενος Τμήματος Δομικών Υλικών & Κατασκευών, Διεύθυνση Τυποποίησης, Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) αναφέρθηκε στην «Σήμανση στα παράθυρα και εξωτερικές πόρτες σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 14351-1:2006 – Τροποποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ 14351-1+Α1:2010 «Το νέο ΕΛΟΤ δεν έχει ακόμα εγκριθεί από ΕΕ και δεν έχει γίνει εθνική διάταξη, η ΚΥΑ παραμένει ως έχει. Όμως επιτρέπει την διαδοχική μεταφορά των εκθέσεων δοκιμών από ένα παραγωγό σε άλλους υπό τον όρο η παραγωγή να είναι όπως ορίζει το FPC και οι συμβάσεις να είναι νομικά κατοχυρωμένες με πλήρη κάλυψη νομικών ευθυνών. Στην ουσία οι μικροί παραγωγοί οφείλουν να ενταχθούν σε μεγαλύτερα σχήματα Εισαγόμενα που δεν έχουν τις παραπάνω περιοριστικές τιμές δεν πρέπει να κυκλοφορούν καθώς και για την υποχρέωση θέσπισης ελέγχων στα τελωνεία.

Back to top