ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 5

You are here: Home - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 5

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 31/10/2009: «ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ‘METALMANU’»

Με μεγάλη προσέλευση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου η δεύτερη συνάντηση του Τεχνολογικού Συνεργατικού Σχηματισμού Μετάλλου Metalmanu. Παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των επιχειρήσεων, της επιστημονικής ομάδας και ο εκπρόσωπος της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής κ. Χαρ. Κιουρτσίδης . Έγινε παρουσίαση της καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης στον κλάδο του Μετάλλου στη Δυτική Μακεδονία και ορίσθηκαν τα μέλη των διαφόρων τομέων που θα αντιπροσωπεύουν τους διάφορους τομείς στις συνεδριάσεις και συναντήσεις με τους φορείς.

Συζητήθηκε το πρόγραμμα της διημερίδας που διοργανώνεται για της 20-21 Νοεμβρίου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου:
18.00-21.00 Σύσκεψη στο ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας με εκπροσώπους επιχειρήσεων, στελέχη από Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας και από αντίστοιχους Συνεργατικούς Σχηματισμούς από Ευρωπαϊκές Χώρες.

Σάββατο 21 Νοεμβρίου:
9.00-9.30 Χαιρετισμός από τις Τοπικές Αρχές
9.30-9.45 Παρουσίαση του Metalmanu
9.45-10.45 Παρουσίαση του Προγράμματος Erik Action από τον Αναπλ. Καθηγητή
κ. Μπακούρο Ιωάννη, Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας
11.00-11.15 Παρουσίαση από την Περιφέρεια για τις Προοπτικές Ανάπτυξης της Περιοχής
12.00-12.15 Παρουσίαση της ΔΕΗ « ΔΕΗ και Τοπική Επιχειρηματικότητα»
12.15-12.30 Παρουσίαση της ΑΝΚΟ Χρηματοδοτικά Εργαλεία και Ευκαιρίες Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων
12.30-12.45 Παρουσίαση για ISO, Πράσινη Ανάπτυξη από EMETRIS
12.45-13.45 Συζήτηση

Αποφασίσθηκε η ανάθεση σε νομικό της σύνταξης του συμφώνου συνεργασίας των μελών του Metalmanu.

syn1 syn2

Back to top