ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 1

You are here: Home - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 1

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 15/01/2009: « ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ‘METALMANU’»

Tο Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) και το ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας προχωρούν στην δημιουργία Τεχνολογικού Συνεργατικού Σχηματισμού των Επιχειρήσεων Μετάλλου (Metalmanu) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην σύνδεση του αξιόλογου επιστημονικού δυναμικού, καθώς και των εργαστηριακών υποδομών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, με τις 200 περίπου επιχειρήσεις μετάλλου της περιοχής.

Η για δεκαετίες συνεργασία της τοπικής βιομηχανίας μετάλλου με τα Εργοστάσια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΔΕΗ, τη Βιομηχανία Μαρμάρου και Ξύλου και τα διαφόρων ειδών ορυχεία, έχει οδηγήσει στην δημιουργία μεγάλου αριθμού σημαντικών επιχειρήσεων, οι οποίες διαθέτουν εξαιρετική τεχνογνωσία και σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό.

Επίσης η μετά το σεισμό του 1995 σημαντική ανοικοδόμηση που ακολούθησε στην περιοχή οδήγησε στην δημιουργία εύρωστης βιομηχανίας κουφωμάτων αλουμινίου με σύγχρονες μονάδες που διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και έμπειρο τεχνικό προσωπικό.

Οι συντονιστές του εγχειρήματος φιλοδοξούν να στηρίξουν επιστημονικά και οργανωτικά την τοπική βιομηχανία μετάλλου, ώστε αυτή να μπορέσει να κινηθεί προς νέες αγορές και συγχρόνως να οδηγήσει σε καινοτόμες δράσεις με συνέπεια την αύξηση της παραγωγικότητας και της απασχόλησης στην περιοχή. Συγχρόνως τα Τριτοβάθμια Ιδρύματα και κυρίως οι φοιτητές τους, θα ωφεληθούν από τις ευκαιρίες έρευνας που θα προκύψουν.

Ευελπιστούμε ότι, η Περιφέρεια, η Νομαρχία, τα Εμποροβιοτεχνικά Επιμελητήρια των νομών Δυτικής Μακεδονίας και οι λοιπές παραγωγικές οργανώσεις να είναι αρωγοί στην όλη προσπάθεια.

Back to top