ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10

You are here: Home - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 20/10/2010: «ΤΟ METALMANU ΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ»

Οι Επιστημονικοί υπεύθυνοι του Metalmanu Δρ. Μαρόπουλος Στέργιος και Στημονιάρης Δημήτριος συμμετείχαν στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο «Η Επιστήμη των Τροφίμων, Τεχνική και Τεχνολογίες 2010 – Food Science, Engineering and Technologies 2010».

Στο πλαίσιο του συνεδρίου έγινε παρουσίαση από τον Δρ. Μαρόπουλο με θέμα: «Η επίδραση του πορώδους στη μηχανική συμπεριφορά κρανιακών εμφυτευμάτων».

Στη συνέχεια έγιναν επισκέψεις σε επιχειρήσεις του μετάλλου με σκοπό την μελλοντική συνεργασία με επιχειρηματίες της περιοχής.

Back to top