ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

You are here: Home - ΝΕΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Τo Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Δυτικής Μακεδονίας, Τομέας Προηγμένης Βιομηχανικής Παραγωγής διαθέτει πλήρως ενημερωμένη βάση δεδομένων άνεργων τεχνιτών και διπλωματούχων μηχανικών (ΜΜΜ, ΜΜ, ΗΜ, ΧΜ) του μεταλλευτικού κλάδου καθώς και πολύ καλή επαφή με επιλέξιμες επιχειρήσεις του τομέα Β΄ της οικονομίας, κυρίως λόγω της δημιουργίας και του συντονισμού του τεχνολογικού συνεργατικού σχηματισμού METALMANU. Το ΚΤΕ έχει αναλάβει τη διαχείριση των προγραμμάτων που αφορούν το METALMANU και τα μέλη του, την μεταφορά τεχνογνωσίας στις επιχειρήσεις που το απαρτίζουν και γενικά την προώθηση της απασχόλησης, είναι δε ανοικτό σε προτάσεις συνεργασίας από φορείς καθώς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Πληροφορίες

Στέργιος Μαρόπουλος

Υπεύθυνος Τομέα Προηγμένης Βιομηχανικής Παραγωγής

Συντονιστής METALMANU

ΚΤΕ Δυτ. Μακεδονίας

Τηλ. 24610-68050 Κιν. 6974398779

 

 

 

 

Back to top