ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

You are here: Home - ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Στον Τεχνολογικό Συνεργατικό Σχηματισμό Επιχειρήσεων Μετάλλου Δυτικής Μακεδονίας ’’MetalManu’’ μπορούν να συμμετέχουν οι επιχειρήσεις, οι επιστημονικοί οργανισμοί, οι συλλογικοί και άλλοι φορείς που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του μετάλλου στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Για τη συμμετοχή χρειάζεται η αποδοχή και η υπογραφή της σχετικής Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συμμετοχής στον Τεχνολογικό Συνεργατικό Σχηματισμό, που αποτυπώνει τα βασικά στοιχεία του συμμετέχοντος και την εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή και συνεργασία στην προσπάθεια εκπλήρωσης των στόχων του. Ενδεικτικά στους συμμετέχοντες αναφέρονται:

 

Back to top